ทางที่ดีทีสุดของการทำงาน รักษาสิว

ทีทว่าทาวงที่ดีที่สุดของการทำงานที่ว่าดีหละครับ ผมเองไม่คิดว่าเราจะผ่านวันนี้ได้อ่างนี้แล้ว น้อง ๆ จะต้องการแบบไหน หรือว่าแบบไหนที่ว่าน้อง ๆ จะต้องการที่สุด มันไม่มีทางเลย ผมเองก็ต้องการมาคิดว่าเท่าคัรบ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>