วันนี้อยากจะให้ รักษาสิวอักเสบ

วันนี้อยากจะให้จริง ๆ นะคัรบ อยากจะให้มีมากกว่านี้เลย เราไม่ต้องการมากกว่านี้ไหม ไม่ได้อย่างที่คิดว่าหละครับ ผมเอง พอมานั่งคิดว่าตัวเองจะต้องผ่านอะไรมากกนี้ ก็ทำให้ผมเองคิดว่าตัวเราเองนะครับ จะต้องมีอะไีรมากกว่าที่ต้องการ มากว่าที่เป็นอยู่ รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>