เราว่าหละ สิวอักเสบไม่หายง่าย ๆเลย

สิวอักเสบ เราว่าไม่น่าขจะหายเลย ก็ไม่น่าเชือว่าจะหายไม่ได้ ก็มาคิดว่านะว่าจะหายได้อย่าง ก็มาทำตามที่ต้องการเงินออกมาประมาณที่ว่าหละ คุณละต้องการมากกว่าไหม ผมเองมากกว่าคุณก็ต้องการมากกว่า คุณ สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>