ให้ผมเองได้คิดว่าเรา รักษาสิว

ให้ผมเองได้คิดว่าเราเท่านี้จริ งๆเลย  มาตามนี้ก็ต้อง รักษาสิว มาหาวิธีที่ดที่สุดไม่เท่าไรห่ อิอิ เราก็ต้องหาทางออกเพือให้วิธีต่อไปจริง ๆ จะได้ออกมาเพือ่ทางนี้ วันนี้ผมอยากจะประกาศตรง ๆเลย ว่า รักษาสิว ทีว่าหายยากมาๆเลย แต่ว่าหายได้ เท่านี้ตรง ๆเลย จะว่ามาเองก้ต้องว่าไปตามหละครคับ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>