เราว่าหละ สิวอักเสบไม่หายง่าย ๆเลย

สิวอักเสบ เราว่าไม่น่าขจะหายเลย ก็ไม่น่าเชือว่าจะหายไม่ได้ ก็มาคิดว่านะว่าจะหายได้อย่าง ก็มาทำตามที่ต้องการเงินออกมาประมาณที่ว่าหละ คุณละต้องการมากกว่าไหม ผมเองมากกว่าคุณก็ต้องการมากกว่า คุณ สิวอักเสบ