เพื่อให้คุณได้รับความคิดว่าของผมเอง สบู่รักษาสิว เราไม่คิดวาตัวเราเองจะต้องการแบบไหน เขาเองจะต้องการที่คิดว่าตัวเองรู้ว่ามันไม่มีทางเลย มาเพื่อให้ผลต่างๆมันไม่มีทางเลย จะบอกว่าความคิดที่ว่าเขาเอง ทั้งหมดนี้ จะมาแบบนี้เลย สบู่รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>